Övningskörning – Bil

Övningskörning – Bil

Fordon
Bilar (manuell) - Mazda3
Bilar (automat) - Mazda3

Körlektioner
Alla körlektioner anpassas efter din kunskapsnivå, självklart följer vi Trafikverkets utbildningsplan med dess 15 moment,se dessa moment längst ner på sidan. Läraren har även ett utbildningskort med i bilen vid varje lektionstillfälle där alla momenten finns med.

Landsvägskörning
Landsvägskörningen är en obligatorisk del i utbildningen om Du vill köra upp genom trafikskolan. Vanligtvis kör vi med två lärare och fyra elever som är ute ca 3,5 timmar. Detta möjliggör för er att kunna träna till exempel omkörningar mot med varandra! En riktigt rolig lektion med mycket aktiv körning!

Mörkerkörning
De som bokar körlektioner eller landsvägskörning en sådan tid på året att det är mörkt får automatiskt mörkerkörning. Vi använder även Mörkerfilmen från STR i vår undervisning.

Förarprov
Om Du vill göra både teoriprov och uppkörning genom trafikskolan gäller följande: Du skall plugga teori parallellt med Din övningskörning. När Du är godkänd på alla moment i körutbildningen bokar vi en utbildningskontroll. Samma dag som Du har utbildningskontrollen skall Du ha skrivit samtliga pärmar & vara godkänd på datatesterna från FAS A t.o.m SLUTTEST. När Du är godkänd på Utbildningskontrollen bokar vi förarprov åt Dig (teoriprov och uppkörning bildar tillsammans ett förarprov). OBS! Om Du inte är godkänd på teorin kan vi inte boka förarprov innan Du är klar med den!

Obs! Du kan inte kan göra teori privat och uppkörning genom trafikskolan (eller vice versa) utan Du måste göra både teori och uppkörning antingen privat eller genom skolan.

Utbildningsplanens 15 moment
1. Körställning
a/stol / bälte, b/ reglage
2. Inledande manövrering
a/ start/ stannande, b/ krypkörning/ styrning
3. Växling
a/ uppväxling, b/ bromsning, c/ nedväxling
4. Lutning
a/ motlut, b/ medlut
5. Manövrering
a/ backning, b/ vändning, c/ parkering
6. Vård och kontroll
a/ funktion/vård, b/ säkerhetskontroll, c/ last
7. Samordning / Bromsing
a/ avsökning/riskbedömning, b/samordning/motorik, c/ acceleration, d/ hård bromsning
8. Inledande tätort
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ placering, d/ väjningsregler
9. Mindre landsväg
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ placering, d/ väjningsregler, e/ järnvägskorsningar
10. Stadstrafik
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ högerregel, d/ huvudled, e/ trafiksignaler, f/ enkelriktad gata, g/ cirkulationsplats, h/ körfält, i/ vändning/parkering
11. Landsväg
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ placering, d/ påfart/avfart, e/ omkörning, f/ vändning/parkering
12. Motorväg
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ motorväg, d/ motortrafikled
13. Mörker
a/ avsökning/riskbedömning, c/ mörkerdemonstration, d/ möte, e/ omkörning, f/ parkering, g/ nedsatt sikt
14. Halt väglag
a/ trafikövningsplats, b/ väg
15. Stadstrafik
a/ tillämpning, b/ utbildningskontroll