Körutbildning MC

Körkortsutbildning MC

Fordon
MC (tung och begränsad) - BMW F750 GS
MC (lätt) - KTM 125 Duke

Körlektioner
Alla körlektioner anpassas efter din kunskapsnivå, självklart följer vi Transportstyrelsens kursplan.
Läraren har vid varje lektionstillfälle med sig det digitala utbildningskortet där alla moment finns med.

Under delar av utbildningen ingår även demonstration vilket innebär att du som elev får övningen demonstrerad av läraren och sitter då bakpå MC:n eller står bredvid.


Alla körlektioner utgår från trafikskolans lokaler. Manöverpassen kör vi på Gillinge, det blir då per automatik lite trafikträning eftersom att ni både utgår från och avslutar hos oss på skolan. Trafikpassen körs i olika övningsområden med varierande väglag och omgivningar. Under lektionen är ni vanligtvis två elever, det betyder att den som inte kör åker på skjuts.

 

Landsvägskörning
Detta är en obligatorisk del i kursplanen för Dig som vill köra upp genom skolan och bokas som ensam elev med läraren, en rolig lektion med mycket aktiv körning!

Mörkerkörning
De som bokar körlektioner tidiga mornar samt på eftermiddagen under sensommar/höst får automatiskt mörkerkörning i sin utbildning.

Manöverträning
Högfartsbanan, lågfartsbanorna samt bromsprov övar du på olika ställen beroende på vad du skall göra på den lektionen. Du utgår dock alltid från trafikskolan och kommer tillbaka hit efter lektionen.

 

Utbildningsplanens 15 moment
1. Körställning
a/klädsel, b/ reglage/instrument
2. Inledande manövrering
a/ start/ stannande, b/ krypkörning/ styrning
3. Växling
a/ uppväxling, b/ bromsning, c/ nedväxling
4. Lutning
a/ motlut, b/ medlut
5. Manövrering
a/ styr/balans, b/ teknik
6. Vård och kontroll
a/ funktion/vård, b/ säkerhetskontroll, c/ passagerare
7. Samordning / Bromsing
a/ avsökning/riskbedömning, b/samordning/motorik, c/ acceleration, d/ hård bromsning
8. Inledande tätort
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ placering, d/ väjningsregler
9. Mindre landsväg
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ placering/kurvteknik, d/ väjningsregler, e/ järnvägskorsningar
10. Stadstrafik
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ högerregel, d/ huvudled, e/ trafiksignaler, f/ enkelriktad gata, g/ cirkulationsplats, h/ körfält, i/ vändning/parkering
11. Landsväg
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ placering/kurvteknik, d/ påfart/avfart, e/ omkörning, f/ vändning/parkering
12. Motorväg
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ motorväg, d/ motortrafikled
13. Mörker
a/ avsökning/riskbedömning, b/ hastighetsanpassning, c/ möte, d/ omkörning, e/ nedsatt sikt
14. Riskutbildning del 2
a/ trafikövningsplats
15. Stadstrafik
a/ tillämpning, b/ utbildningskontroll