BE (personbil med tungt släp)

BE (personbil med tungt släp)

Körkortstillstånd krävs för denna behörighet, läs gärna mer om hur du ansöker under rubriken "Körkortstillstånd".

Teori
Teoriutbildningen kan ske på olika sätt. De flesta väljer att studera på egen hand och då gör du dina övnings och testskrivningar hos oss eller hemma och då jobbar du via internet.
Om du vill kan du självklart gå hela teorikursen hos oss och du får då en djupare förståelse för alla olika moment och de risker som finns i trafiken. När du är godkänd på dina skrivningar bokar vi en tid åt dig för teoriprovet på Trafikverket. Du kan naturligtvis plugga helt själv och beställa tid för provet själv också om du hellre vill det. Glöm ej bort att ta med dig en giltig legitimation när du skall skriva provet på Trafikverket.

Praktik
Praktikdelen består av manöverbana och körning i trafik.

Körning i trafiken
Trots att Du redan har körkort för bil behöver vi kontrollera att körning i trafiken fungerar enligt reglerna. Trots allt kommer det nya regler hela tiden samt att man lätt tappar lite av ”hur man egentligen skall göra”, speciellt om man haft körkort en längre tid.

Manöverträning
Du skall kunna hantera släpet på mindre ytor, här tittar man bland annat på backning rakt och runt hörn. De ”banor” som används och som även kommer på uppkörningen hittar du i din BE-bok samt på www.korkortsportalen.se.

Säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning
Du kommer att tillsammans med din lärare gå igenom de olika momenten vilka även kommer på uppkörningen, helt eller delvis. Du kommer också få en separat ”kom-ihåg-lista” som beskriver detta moment kortfattat, denna är bra att Du lär dig utantill då Du ej får använda lappen vid uppkörningen.

Teoriprov
När Du börjat med datatesten meddelar Du receptionisten så bokar hon en teoritid till Dig. Senast en vecka innan teoriprovet skall Du vara godkänd på FAS A till och med SLUTTEST för att behålla Din provtid på Trafikverket. Väljer Du att läsa teorin på egen hand ringer Du själv och bokar Din tid för teoriprov, telefon 0771-17 18 19.

Uppkörning
Så snart Du är klar med grundmomenten i Din körutbildning och vi kan se ungefär hur mycket Du har kvar, förbokar vi en uppkörning till Dig (detta förutsätter att Du har skrivit ett godkänt teoriprov). Senast en vecka innan uppkörningen skall Du vara godkänd på samtliga moment, annars flyttar vi fram uppkörningen så att vi får in de lektioner som krävs.